Giới thiệu chung
 Chức năng nhiệm vụ
 Cơ cấu tổ chức
 Quy hoạch ngành
 Chính sách ưu đãi
 Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 Các khu công nghiệp
 Các cụm công nghiệp
 Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Liên kết
Số người truy cập: 4676745
Số người đang xem: 67
Tin thời sự
Ảnh minh họa

Sở Công Thương tổ chức công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

24/02/2017

Ngày 23/02/2017, Sở Công Thương đã tổ chức công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Đây là Quy hoạch tương đối hoàn chỉnh và đã tính đến yếu tố đồng bộ với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác, nên có tính khả thi cao, tạo dựng được một hệ thống điện trong tương lai đến 2025 có tầm nhìn đến năm 2035, thoả mãn đầy đủ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với quy hoạch kiến trúc không gian đô thị của thành phố, đạt được các chỉ tiêu ở mức cao về chất lượng cung cấp điện, an toàn, tin cậy và mỹ quan đô thị, được các cấp, các ngành và nhân dân đặc biệt quan tâm và mong đợi.

Ngày 23/02/2017, Sở Công Thương đã tổ chức công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
Theo Quyết định số 4720/QĐ-BCT ngày 02/12/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Hợp phần I Quy hoạch phát triểnhệ thống điện 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Khối lượng xây dựng chính các công trình lưới điện để đảm bảo cho Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2011-2015 bao gồm:
Lưới điện 220 kV:

Trong giai đoạn 2016-2025 dự kiến sẽ Xây dựng mới 09 trạm 220/110 kV với tổng công suất 3750 MVA, mở rộng nâng quy mô 08 trạm 220/110kV với tổng công suất tăng thêm 1875MVA. Xây dựng mới 13 đường dây 220KV có tổng chiều dài 173,2km và cải tạo, nâng cao khả năng tải 04 đường dây có tổng chiều dài 165km. Giai đoạn kế tiếp 2025-2035 dự kiến sẽ Xây dựng mới 09 trạm 220/110 kV và 16 đường dây 220kV, mở rộng nâng quy mô 10 trạm 220/110kV và cải tạo, nâng cao khả năng tải 02 đường dây .

Lưới điện 110kV:

Trong giai đoạn 2016-2025 dự kiến sẽ Xây dựng mới 65 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 4706 MVA, mở rộng nâng quy mô 59 trạm biến áp 110kV với tổng công suất tăng thêm 3257MVA. Xây dựng mới 86 đường dây 110KV có tổng chiều dài 139,1km và cải tạo, nâng cao khả năng tải 07 đường dây có tổng chiều dài 158,5km. Giai đoạn kế tiếp 2025-2035 dự kiến sẽ Xây dựng mới 25 trạm 110 kV và 36 đường dây 220kV, mở rộng nâng quy mô 68 trạm 110kV và cải tạo, nâng cao khả năng tải 02 đường dây .

Theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Hợp phần II Quy hoạch chi tiết phát triển lươi điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Khối lượng xây dựng chính các công trình lưới điện để đảm bảo cho Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2011-2015 bao gồm:
Lướii điện trung áp sau các trạm 110kV

Xây dựng mới 13298 trạm biến áp phân phối  với tổng công suất 8967,35 MVA, cải tạo nâng công suất 4907 trạm biến áp với tổng dung lượng 2619,62MVA; xây dựng mới 1.855 km đường dây trung thế 22 kV trong đó cáp ngầm 1108 km và cải tạo nâng tiết diện 7736,8km đường dây trung thế trong đó có 3451,3 km cáp ngầm, cải tạo nâng tiết diện dây dẫn 2234,4km.

Lưới điện hạ thế:

Xây dựng mới 9944,7 km đường dây hạ thế và cải tạo 6162,9 km; Lắp đặt mới 1.479.654 công tơ hạ thế.

Như vậy, việc Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội được phê duyệt do Sở Công Thương lập, tạo thành hệ thống quy hoạch đồng bộ từ Thành phố đến các  quận, huyện ở Hà Nội sẽ là cơ sở pháp lý để quản lý việc đầu tư phát triển điện lực phải phù hợp với quy hoạch phát triển chung của Thành phố. Quy hoạch được phê duyệt sẽ là định hướng và là cơ sở để tiến hành cải tạo và xây dựng các công trình điện mới trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu trong công tác đầu tư phát triển lưới điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình.

Tài liệu đính kèm:
1222_99732.pdf

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:
Tìm kiếm
Thông báo
Công văn số 2197/SCT-QLTM ngày 10/5/2017 của Sở ...
Công văn 2072/SCT-QLTM ngày 04/05/2017 của Sở ...
Đề nghị doanh nghiệp tham gia thực hiện hợp tác ...
Công văn số 2007/SCT-QLTM ngày 28/4/2017 của Sở ...
Mời DN tham gia Chương trình xúc tiến đầu tư phát ...
Công văn số 1588/SCT-QLCN ngày 07/4/2017 về việc ...
Công văn số 1465/SCT-VP ngày 31/3/2017 của Sở ...
Thông báo số 1273/TB-SCT ngày 23/3/2017 về điểm ...
Công văn số 918/SCT-VP ngày 06/3/2017 của Sở Công ...
Thông báo số 930/TB-SCT ngày 07/03/2017 của Sở ...
Thông báo số 833/TB-SCT ngày 01/03/2017 về việc ...
Công văn số 169/XTTM-QLXTTM ngày 10/02/2017 về ...
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 01/01/2017 về việc ...
Thông báo số 112/TB-HĐKTSH về việc lùi thời gian ...
Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về ...
Thông báo số 70/TB-HĐKTSH về việc hoãn lịch ôn ...
Thông báo lịch tổ chức kiểm tra sát hạch vào công ...
Thông báo số 6398/TB-SCT ngày 06/12/2016 của Sở ...
Thông báo số 6245/TB-SCT ngày 02/12/2016 của Sở ...
Về việc công khai Bộ thủ tục hành chính (đã chuẩn ...
Công văn số 3780/SCT-VP ngày 04/8/2016 của Sở ...
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện dịch ...
Ảnh minh họaThực hiện dịch vụ công mức độ 3 của Sở Công ...
Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn ...
Thông báo điểm xét tuyển viên chức tại các đơn vị ...
Công văn 4422/SCT-VP về việc tiếp nhận bảng điểm ...
Thông báo về việc tổ chức Thi kiểm tra sát hạch ...
Quyết định số 731/QĐ-SCT về việc phê duyệt danh ...
Quyết định số 723/QĐ-SCT về việc phê duyệt nội ...
Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về ...
Thông báo số 3676/TB-SCT ngày 14/10/2015 về việc ...
Thông báo danh sách cá nhân được Hội đồng xét ...
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát tại ...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ ...
Thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn kiến ...
Thông báo điểm thi môn viết kiến thức chung và ...
Công văn số 2117/SCT-VP của Sở Công thương Hà Nội ...
Ảnh minh họaThông báo về việc đăng ký tham gia bình chọn sản ...
Lịch thi, phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức ...
Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính và lịch thi ...
Thông báo số bao danh, ca thi, phòng thi, mã ...
Thông báo: Về việc tổ chức ôn tập thi công chức ...
Thông báo Trả lại hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ chuyển ...
V/v Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày ...
V/v Thông báo thực hiện Nghị định số ...
Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ ...
Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ không qua thi tuyển ...
Thông báo: v/v thực hiện Kế hoạch tổ chức triển ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm ...
Mời dự Hội thảo do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp ...
Thực hiện Đề án xác định chỉ số CCHC áp dụng ...
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 DN 1 thành viên là tổ chức
 DN 1 thành viên là cá nhân
 DN 2 thành viên
Danh sách giấy phép
 GP sử dụng vật liệu nổ CN
 Cơ sở đăng ký ATTP