Giới thiệu chung
 Chức năng nhiệm vụ
 Cơ cấu tổ chức
 Quy hoạch ngành
 Chính sách ưu đãi
 Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 Các khu công nghiệp
 Các cụm công nghiệp
 Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Liên kết
Số người truy cập: 4676732
Số người đang xem: 54
Đường dây nóng

I. TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Tổ chức pháp chế Sở Tư pháp Hà Nội mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính….

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

- Địa chỉ liên hệ: Số 1b - Đường Trần Phú - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại cố định: (04) 39346034         - Fax: (04) 33546157

- Địa chỉ thư điện tử: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

II. ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: Bà Trần Thị Phương Lan.

  Điện thoại cố định: (04) 62691256         Điện thoại Di động: 0912159717

  Địa chỉ thư điện tử: tranthiphuonglan_soct@hanoi.gov.vn

- Chánh Văn phòng: Bà Trịnh Thị Hồng Loan

  Điện thoại cố định: (04) 62691238         Điện thoại Di động: 0903417658  

  Địa chỉ thư điện tử: trinhthihongloan_soct@hanoi.gov.vn.

- Ông Nguyễn Đình Thắng - Trưởng Phòng Quản lý Điện năng:

  Điện thoại cố định: (04) 22155571         Điện thoại Di động: 098226228  

  Địa chỉ thư điện tử: pqldn_soct@hanoi.gov.vn.

- Bà Hoàng Thị Diệu Hồng - Trưởng Phòng Quản lý Thương mại:

  Điện thoại cố định: (04) 62691279         Điện thoại Di động: 0988555467

  Địa chỉ thư điện tử: phongqltm_soct@gmail.com.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân - Trưởng phòng Công nghiệp:

  Điện thoại cố định: (04) 22155503         Điện thoại Di động: 0913036726

- Ông Nguyễn Trọng Tới - Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính:

  Điện thoại cố định: (04) 221555749       Điện thoại Di động: 0904321817 

         

Sở Công Thương Hà Nội mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

 

III. ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM BẨN

- Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: Ông Lê Hồng Thăng.

  Điện thoại Di động: 0903958888

  Địa chỉ thư điện tử: lehongthang_soct@hanoi.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Chi cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường: Ông Chu Xuân Kiên

  Điện thoại Di động: 0913206457 

  Địa chỉ thư điện tử: chuxuankien_soct@hanoi.gov.vn.

- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: Bà Trần Thị Phương Lan.

  Điện thoại Di động: 0912159717

  Địa chỉ thư điện tử: tranthiphuonglan_soct@hanoi.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: Ông Đàm Tiến Thắng.

  Điện thoại Di động: 0989716666

  Địa chỉ thư điện tử: damtienthang_soct@hanoi.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: Ông Nguyễn Thanh Hải.

  Điện thoại Di động: 0948181777

  Địa chỉ thư điện tử: nguyenthanhhai_soct@hanoi.gov.vn

 

Sở Công Thương Hà Nội đề nghị tất cả cá nhân nếu có thông tin về cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn trên địa bàn hãy gọi điện hoặc nhắn tin đến các số điện thoại trên. Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp nhận, xem xét, xử lý kịp thời các thông tin được gửi đến.

Tìm kiếm
Thông báo
Công văn số 2197/SCT-QLTM ngày 10/5/2017 của Sở ...
Công văn 2072/SCT-QLTM ngày 04/05/2017 của Sở ...
Đề nghị doanh nghiệp tham gia thực hiện hợp tác ...
Công văn số 2007/SCT-QLTM ngày 28/4/2017 của Sở ...
Mời DN tham gia Chương trình xúc tiến đầu tư phát ...
Công văn số 1588/SCT-QLCN ngày 07/4/2017 về việc ...
Công văn số 1465/SCT-VP ngày 31/3/2017 của Sở ...
Thông báo số 1273/TB-SCT ngày 23/3/2017 về điểm ...
Công văn số 918/SCT-VP ngày 06/3/2017 của Sở Công ...
Thông báo số 930/TB-SCT ngày 07/03/2017 của Sở ...
Thông báo số 833/TB-SCT ngày 01/03/2017 về việc ...
Công văn số 169/XTTM-QLXTTM ngày 10/02/2017 về ...
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 01/01/2017 về việc ...
Thông báo số 112/TB-HĐKTSH về việc lùi thời gian ...
Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về ...
Thông báo số 70/TB-HĐKTSH về việc hoãn lịch ôn ...
Thông báo lịch tổ chức kiểm tra sát hạch vào công ...
Thông báo số 6398/TB-SCT ngày 06/12/2016 của Sở ...
Thông báo số 6245/TB-SCT ngày 02/12/2016 của Sở ...
Về việc công khai Bộ thủ tục hành chính (đã chuẩn ...
Công văn số 3780/SCT-VP ngày 04/8/2016 của Sở ...
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện dịch ...
Ảnh minh họaThực hiện dịch vụ công mức độ 3 của Sở Công ...
Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn ...
Thông báo điểm xét tuyển viên chức tại các đơn vị ...
Công văn 4422/SCT-VP về việc tiếp nhận bảng điểm ...
Thông báo về việc tổ chức Thi kiểm tra sát hạch ...
Quyết định số 731/QĐ-SCT về việc phê duyệt danh ...
Quyết định số 723/QĐ-SCT về việc phê duyệt nội ...
Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về ...
Thông báo số 3676/TB-SCT ngày 14/10/2015 về việc ...
Thông báo danh sách cá nhân được Hội đồng xét ...
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát tại ...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ ...
Thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn kiến ...
Thông báo điểm thi môn viết kiến thức chung và ...
Công văn số 2117/SCT-VP của Sở Công thương Hà Nội ...
Ảnh minh họaThông báo về việc đăng ký tham gia bình chọn sản ...
Lịch thi, phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức ...
Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính và lịch thi ...
Thông báo số bao danh, ca thi, phòng thi, mã ...
Thông báo: Về việc tổ chức ôn tập thi công chức ...
Thông báo Trả lại hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ chuyển ...
V/v Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày ...
V/v Thông báo thực hiện Nghị định số ...
Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ ...
Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ không qua thi tuyển ...
Thông báo: v/v thực hiện Kế hoạch tổ chức triển ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm ...
Mời dự Hội thảo do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp ...
Thực hiện Đề án xác định chỉ số CCHC áp dụng ...
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 DN 1 thành viên là tổ chức
 DN 1 thành viên là cá nhân
 DN 2 thành viên
Danh sách giấy phép
 GP sử dụng vật liệu nổ CN
 Cơ sở đăng ký ATTP