Giới thiệu chung
 Chức năng nhiệm vụ
 Cơ cấu tổ chức
 Quy hoạch ngành
 Chính sách ưu đãi
 Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 Các khu công nghiệp
 Các cụm công nghiệp
 Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Liên kết
Số người truy cập: 4571907
Số người đang xem: 394
Thương mại điện tử

Nội dung thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/03/2017

Tuyên truyền nội dung Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 9/3/2017 của UBND Thành phố về phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn Thành phố


Ảnh minh họa

Khai trương chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến 2016

08/12/2016

Ngày mua sắm trực tuyến OnlineFriday 2016 tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (từ 01-04/12/2016)


Ngày mua sắm mùa thu năm 2016 (30/9) doanh thu đạt 203 tỷ đồng

13/10/2016

Thống kê trong 24h ngày 30/9/2016, đã có khoảng hơn 5 triệu lượt khách hàng truy cập và xem sản phẩm trên website OnlineFriday.vn. 160.000 đơn hàng thành công, ước tính giúp doanh nghiệp thu về 203 tỷ đồng.


Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

11/08/2016

Ngày 8/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1563/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 cần đạt được là: 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người/năm; doanh số TMĐT B2C tăng 20%/năm, đạt 10 tỷ USD, chiếm 5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước; hoạt động TMĐT xuyên biên giới phát triển nhanh, phục vụ thiết thực hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch TMĐT B2B chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2020.


Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/05/2016

Ngày 22/4/2016, UBND Thành phố ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội


Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/05/2016

Ngày 22/4/2016, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội


Quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố

20/05/2016

Ngày 17/5/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội.


Quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố

20/05/2016

Ngày 18/5/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2453/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố.


Quy hoạch phát triển thương mại thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

23/02/2016

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Ảnh minh họa

Giải pháp thanh toán trực tuyến cho thương mại điện tử và dịch vụ hành chính công

27/11/2014

Hoạt động thanh toán luôn là những khâu cuối cùng, công đoạn cuối cùng của một quá trình giao dịch, giao kết giữa các chủ thể. Trên môi trường mạng, vai trò của hoạt động thanh toán trực tuyến có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần hoàn chỉnh một giao dịch thương mại điện tử đúng nghĩa, góp phần hỗ trợ cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công mức độ 4 cho nhân dân.


Hội nghị "Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics và giám định thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/08/2014

Ngày 27/8/2014, sở Công Thương tổ chức Hội nghị "Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics và giám định thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục tiêu của hội nghị lần này tập trung nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics và giám định thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các dịch vụ: logistics, giám định thương mại và những dịch vụ thương mại khác như: môi giới, đấu giá, đại lý thương mại,… đều là những dịch vụ hỗ trợ thúc đẩy quá trình lưu chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.


Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử

28/08/2014

Thông tư này quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.


Kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội

14/07/2014

Trưởng ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố đã ban hành Quyết định số 3695/QĐ-BCĐTMĐTTP ngày 9 tháng 7 năm 2014 về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội


Website TMĐT phải tiến hành thông báo/đăng ký trực tuyến tại http://online.gov.vn

04/07/2014

Sở Công Thương yêu cầu các tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thông báo/đăng ký trực tuyến tại http://online.gov.vn


Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử lần thứ nhất

30/06/2014

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội (kiện toàn lần thứ nhất).


123
Tìm kiếm
Thông báo
Mời DN tham gia Chương trình xúc tiến đầu tư phát ...
Công văn số 1588/SCT-QLCN ngày 07/4/2017 về việc ...
Công văn số 1465/SCT-VP ngày 31/3/2017 của Sở ...
Thông báo số 1273/TB-SCT ngày 23/3/2017 về điểm ...
Công văn số 918/SCT-VP ngày 06/3/2017 của Sở Công ...
Thông báo số 930/TB-SCT ngày 07/03/2017 của Sở ...
Thông báo số 833/TB-SCT ngày 01/03/2017 về việc ...
Công văn số 169/XTTM-QLXTTM ngày 10/02/2017 về ...
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 01/01/2017 về việc ...
Thông báo số 112/TB-HĐKTSH về việc lùi thời gian ...
Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về ...
Thông báo số 70/TB-HĐKTSH về việc hoãn lịch ôn ...
Thông báo lịch tổ chức kiểm tra sát hạch vào công ...
Thông báo số 6398/TB-SCT ngày 06/12/2016 của Sở ...
Thông báo số 6245/TB-SCT ngày 02/12/2016 của Sở ...
Về việc công khai Bộ thủ tục hành chính (đã chuẩn ...
Công văn số 3780/SCT-VP ngày 04/8/2016 của Sở ...
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện dịch ...
Ảnh minh họaThực hiện dịch vụ công mức độ 3 của Sở Công ...
Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn ...
Thông báo điểm xét tuyển viên chức tại các đơn vị ...
Công văn 4422/SCT-VP về việc tiếp nhận bảng điểm ...
Thông báo về việc tổ chức Thi kiểm tra sát hạch ...
Quyết định số 731/QĐ-SCT về việc phê duyệt danh ...
Quyết định số 723/QĐ-SCT về việc phê duyệt nội ...
Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về ...
Thông báo số 3676/TB-SCT ngày 14/10/2015 về việc ...
Thông báo danh sách cá nhân được Hội đồng xét ...
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát tại ...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ ...
Thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn kiến ...
Thông báo điểm thi môn viết kiến thức chung và ...
Công văn số 2117/SCT-VP của Sở Công thương Hà Nội ...
Ảnh minh họaThông báo về việc đăng ký tham gia bình chọn sản ...
Lịch thi, phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức ...
Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính và lịch thi ...
Thông báo số bao danh, ca thi, phòng thi, mã ...
Thông báo: Về việc tổ chức ôn tập thi công chức ...
Thông báo Trả lại hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ chuyển ...
V/v Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày ...
V/v Thông báo thực hiện Nghị định số ...
Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ ...
Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ không qua thi tuyển ...
Thông báo: v/v thực hiện Kế hoạch tổ chức triển ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm ...
Mời dự Hội thảo do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp ...
Thực hiện Đề án xác định chỉ số CCHC áp dụng ...
Về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề ...
Mời tham dự buổi gặp mặt tìm kiếm đối tác với ...
Tổ chức hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm TCMN
Chương trình học tập thực tế, xúc tiến thương mại ...
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 DN 1 thành viên là tổ chức
 DN 1 thành viên là cá nhân
 DN 2 thành viên
Danh sách giấy phép
 GP sử dụng vật liệu nổ CN
 Cơ sở đăng ký ATTP