Giới thiệu chung
 Chức năng nhiệm vụ
 Cơ cấu tổ chức
 Quy hoạch ngành
 Chính sách ưu đãi
 Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 Các khu công nghiệp
 Các cụm công nghiệp
 Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Liên kết
Số người truy cập: 4431801
Số người đang xem: 1034
Tin tiểu thủ CN và làng nghề

Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017 (lần 2)

20/02/2017

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Kế hoạch số 141/KH-SCT ngày 11/01/2017 của Sở Công Thương về việc Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Sở Công Thương đã gửi văn bản số 151/SCT-QLCN ngày 11/01/2017 về việc Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017 đến UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây.


Kế hoạch Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực TCMN

17/02/2017

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về phong tặng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/05/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.


Triển khai công tác phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017

17/02/2017

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Kế hoạch số 141/KH-SCT ngày 11/01/2017 của Sở Công Thương về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ


Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2017

17/02/2017

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Căn cứ vào Kế hoạch của Sở Công Thương Hà Nội số 141/KH-SCT ngày 11/01/2017 của Sở Công Thương về việc Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2017 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.


Báo cáo công tác triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2016

19/12/2016

Căn cứ Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND Thành phố phê duyệt danh sách các làng nghề và nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2016 và Hợp đồng trách nhiệm ba bên đã ký kết giữa Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và Đại diện Làng nghề.


Thẩm định, xét chọn cong nhận danh hiệu Làng nghề

19/12/2016

Thực hiện văn bản số 10833/VP-KT ngày 15/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công nhận danh hiệ làng nghề; Hương dẫn số 5915/HD-SCT ngày 16/11/2016 về Tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu làng nghề và Quyết định số 6809/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu làng nghề năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng.


Ảnh minh họa

Kết quả tham gia “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14” Vietnam Expo năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh

19/12/2016

Thực hiện Quyết định số 6309/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cử đoàn cán bộ, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề thực hiện Khu gian hàng Thành phố Hà Nội tham gia “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14” Vietnam Expo năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Ảnh minh họa

"Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14" tại thành phố Hồ Chí Minh

30/11/2016

Thực hiện Quyết định số 6309/QĐ-UBND ngay 16/11/2016 của UBND Thành phố, Sở Công Thương tổ chức Khu gian hàng Thành phố Hà Nội cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp làng nghề từ ngày 28/11/2016 đến hết ngày 05/12/2016.


Thay đổi lịch họp Hội đồng thẩm định và xét công nhận danhh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội năm 2016

15/11/2016

Thực hiện Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”; Quyết định số 5797/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng.


Tổ chức đoàn khảo sát công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội

09/11/2016

Căn cứ Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội". Thực hiện Quyết định số 5797/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng.


Thông báo danh sách các làng nghề được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2016

26/10/2016

Thực hiện Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND Thành phố Phê duyệt danh sách các làng nghề và nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2016.


Xét chọn các Hợp tác xã kiểu mới điểu hình

14/10/2016

Thực hiện Văn bản số 5320/UBND-KT ngày 13/9/2016 của UBND Thành phố và văn bản số 2454/MTTW-BTT ngày 12/8/2016 kèm theo Đề án số 07/ĐA-MTTW-BTT ngày 09/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Biên tập và phát hành cuốn sách “ Những Hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016”. Căn cứ các tiêu chí, đối tượng, số lượng và cơ cấu tuyển chọn quy định tại Mục III của Đề án số 07/ĐA-MTTW-BTT ngày 09/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề nghị của UBND các quận, huyện, Sở Công Thương đề xuất các HTX kiểu mới điển hình như sau: 1. HTX Thống Nhất; Địa chỉ: số 102 đường Phùng Khoang, TDP số 5 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2. HTX dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh, thương mại, tổng hợp Dương Liễu. Địa chỉ: xã Dương Liễu, Hoài Đức. (gửi kèm văn bản số 5223/SCT-TTCN&LN ngày 14/10/2016)


Ảnh minh họa

Mời tham gia Đoàn doanh nghiệp Hà Nội tham dự Hội chợ Quốc tế Bazaar, Berlin 2016, giao thương với các nhà sản xuất,nhập khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại CHLB Đức và Đông Âu

10/10/2016

Hội chợ Quốc tế Bazaar Berlin được tổ chức lần đầu tiên năm 1962 và là một Hội chợ quốc tế lớn nhất tại Đức dành riêng cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang trí, các sản phẩm thiên nhiên. Vào tháng 11 hàng năm, khoảng 500 nhà sản xuất và bán lẻ từ hơn 60 quốc gia trên thế giới tham gia Hội chợ với các sản phẩm chất lượng cao và độc đáo, thu hút hơn 40.000 lượt khách đến tham quan, mua hàng.


Lễ công bố kết quả bình chọn và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2016

10/10/2016

Ngày 6/10/2016, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra Lễ công bố kết quả bình chọn và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2016 cho 73 sản phẩm. Cuộc thi bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2016 thu hút 18 tỉnh, thành phố tham gia với 114 sản phẩm trong tổng số 28 tỉnh, thành phố. Riêng thủ đô Hà Nội đăng ký 08 sản phẩm và 08 sản phẩm đoạt giải (có danh sách gửi kèm).


Khảo sát thực trạng HTX công nghiệp-TTCN, Thương mại- Dịch vụ và đề xuất chính sách hỗ trợ (lần 3)

22/09/2016

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-LMHTX ngày 30/3/2016 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Thành phố về công tác trọng tâm năm 2016 và Kế hoạch số 4536/KH-SCT ngày 06/6/2016 của Sở Công Thương về việc tổ chức khảo sát thực trạng hoạt động các HTX Công nghiệp - TTCN, Thương mại - dịch vụ;


1234567
Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo số 1273/TB-SCT ngày 23/3/2017 về điểm ...
Công văn số 918/SCT-VP ngày 06/3/2017 của Sở Công ...
Thông báo số 930/TB-SCT ngày 07/03/2017 của Sở ...
Thông báo số 833/TB-SCT ngày 01/03/2017 về việc ...
Công văn số 169/XTTM-QLXTTM ngày 10/02/2017 về ...
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 01/01/2017 về việc ...
Thông báo số 112/TB-HĐKTSH về việc lùi thời gian ...
Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về ...
Thông báo số 70/TB-HĐKTSH về việc hoãn lịch ôn ...
Thông báo lịch tổ chức kiểm tra sát hạch vào công ...
Thông báo số 6398/TB-SCT ngày 06/12/2016 của Sở ...
Thông báo số 6245/TB-SCT ngày 02/12/2016 của Sở ...
Về việc công khai Bộ thủ tục hành chính (đã chuẩn ...
Công văn số 3780/SCT-VP ngày 04/8/2016 của Sở ...
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện dịch ...
Ảnh minh họaThực hiện dịch vụ công mức độ 3 của Sở Công ...
Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn ...
Thông báo điểm xét tuyển viên chức tại các đơn vị ...
Công văn 4422/SCT-VP về việc tiếp nhận bảng điểm ...
Thông báo về việc tổ chức Thi kiểm tra sát hạch ...
Quyết định số 731/QĐ-SCT về việc phê duyệt danh ...
Quyết định số 723/QĐ-SCT về việc phê duyệt nội ...
Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về ...
Thông báo số 3676/TB-SCT ngày 14/10/2015 về việc ...
Thông báo danh sách cá nhân được Hội đồng xét ...
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát tại ...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ ...
Thông báo kết quả phúc khảo thi viết môn kiến ...
Thông báo điểm thi môn viết kiến thức chung và ...
Công văn số 2117/SCT-VP của Sở Công thương Hà Nội ...
Ảnh minh họaThông báo về việc đăng ký tham gia bình chọn sản ...
Lịch thi, phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức ...
Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính và lịch thi ...
Thông báo số bao danh, ca thi, phòng thi, mã ...
Thông báo: Về việc tổ chức ôn tập thi công chức ...
Thông báo Trả lại hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ chuyển ...
V/v Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày ...
V/v Thông báo thực hiện Nghị định số ...
Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ ...
Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ không qua thi tuyển ...
Thông báo: v/v thực hiện Kế hoạch tổ chức triển ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm ...
Mời dự Hội thảo do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp ...
Thực hiện Đề án xác định chỉ số CCHC áp dụng ...
Về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề ...
Mời tham dự buổi gặp mặt tìm kiếm đối tác với ...
Tổ chức hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm TCMN
Chương trình học tập thực tế, xúc tiến thương mại ...
Thông báo chấp thuận Hợp đồng mẫu của Công ty CP ...
Thông báo thực hiện quy định công khai thông tin ...
Thông báo về kết quả thi trắc nghiệm trên máy ...
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 DN 1 thành viên là tổ chức
 DN 1 thành viên là cá nhân
 DN 2 thành viên
Danh sách giấy phép
 GP sử dụng vật liệu nổ CN
 Cơ sở đăng ký ATTP